Walka z marnowaniem żywności

Wysoki poziom współpracy, innowacyjne wykorzystanie technologii, w tym „hackathon” aplikacji, a także atmosfera dobrej woli to czynniki wspomagające postęp w realizacji projektu z udziałem dziewięciu partnerów na rzecz lepszego zarządzania odpadami spożywczymi w pięciu krajach Europy Środkowej.

Inne narzędzia

 
STREFOWA offers a little taste of what people throw away. ©ABF-BOKU STREFOWA offers a little taste of what people throw away. ©ABF-BOKU

" Największe korzyści staną się dostępne na początku 2018 roku, gdy uruchomimy nasze internetowe narzędzie Reducefoodwaste.eu, którego celem jest udostępnienie każdemu – od rolnika do konsumenta – wskazówek pomocnych w ograniczaniu marnowania żywności w różnych środowiskach. Narzędzie to zasadniczo połączy wszystkie rezultaty naszych prac i naszej wiedzy na temat marnowania żywności w jednym miejscu, czego obecnie naprawdę brakuje. "

Christine Doležalová, partner ds. komunikacji projektu STREFOWA, Glopolis

W sytuacji, gdy tylu ludzi walczy o utrzymanie i wyżywienie rodzin, marnowanie żywności to nie tylko imperatyw ekonomiczny; ma także ogromne znaczenie etyczne i istotny wpływ na środowisko – marnowanie zasobów naturalnych i nieprawidłowa utylizacja prowadzą do zbędnej emisji CO2

Projekt STREFOWA, finansowany ze środków UE, ma na celu zwiększenie świadomości tego problemu poprzez ukierunkowanie na lepsze praktyki gospodarki odpadami w całym łańcuchu dostaw żywności, łącznie z konsumentami, lokalnymi władzami, restauracjami, handlem detalicznym, nauczycielami i zakładami utylizacji odpadów. 

Czyny mówią więcej niż słowa

Nadrzędną misją tego projektu, kierowanego przez austriacki instytut ABF-BOKU, jest „druga szansa dla odpadów spożywczych” poprzez wspomaganie redystrybucji nadwyżek. Koncentrując się na obszarach miejskich w wybranych krajach Europy Środkowej, STREFOWA ma także na celu zwiększanie świadomości, promowanie szkoleń oraz tworzenie programów edukacyjnych i narzędzi na rzecz zapobiegania marnowaniu żywności, aby mniej wartościowych zasobów trafiało na wysypiska w charakterze odpadów.

Zorganizowano na przykład innowacyjne akcje pilotażowe w celu poszukiwania nowych rozwiązań, w szczególności na rzecz zmiany sposobu wykorzystania żywności i utylizacji odpadów organicznych. Kolejna akcja, seria Food Waste Hackathon w ramach projektu STREFOWA, zachęca programistów i entuzjastów informatyki do zgłaszania nowych pomysłów, które pomogą w ograniczeniu marnowania żywności.

„Nasza hackathony w Austrii i Czechach zaowocowały stworzeniem siedmiu imponujących projektów aplikacji, które mogą naprawdę wiele zmienić na rzecz ograniczenia odpadów spożywczych w Europie Środkowej” – zauważają partnerzy. Hackathony są aktualnie planowane w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. „Tworzone aplikacje wzbudziły już zainteresowanie sektora prywatnego i w 2018 roku możemy spodziewać się pierwszych rezultatów” – przewidują. 

Wiedza to potęga

Kraje uczestniczące prowadzą projekty pilotażowe, aby przekonać się, co sprawdza się najlepiej w zakresie ograniczenia odpadów spożywczych i gospodarki odpadami. Efekty tych eksperymentów powinny być dostępne pod koniec 2017 roku. „Każdy kraj koncentruje się na wysoce interesujących problemach i rozwiązaniach, które mogą być przeniesione i wypróbowane w innych uwarunkowaniach” – odnotowano w projekcie. 

Projekt obejmuje także gromadzenie informacji na temat inicjatyw na rzecz zapobiegania marnowaniu żywności w krajach partnerskich, które zostaną umieszczone w tworzonym na bieżąco raporcie dotyczącym statusu i najlepszych praktyk. „Wiedza o tym, co dzieje się w naszym regionie, oraz łatwość dostępu do informacji i uzyskania inspiracji pomoże zmotywować więcej osób do podjęcia działań na rzecz ograniczenia marnowania żywności” – podsumowują partnerzy.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami spożywczymi w Europie Środkowej” wyniosła 2 363 175 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 938 349 EUR został wniesiony za pośrednictwem programu operacyjnego „Interreg EUROPA ŚRODKOWA” na okres programowania 2014-20. 

 

Data projektu

17/11/2017