Spójność terytorialna

Od 1986 r. celem polityki spójności jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej. Traktat lizboński oraz nowa strategia UE wysokiego szczebla (Europe 2020) wprowadzają trzeci wymiar: spójność terytorialną.

Zagadnienie to jest przedmiotem dyskusji od początku lat dziewięćdziesiątych, a wraz z kolejnymi nowymi państwami przystępującymi do UE coraz bardziej wyraźna staje się potrzeba zwrócenia uwagi na ewolucję terytorium europejskiego.

Podstawowe kwestie

Jak:

 • wykorzystać mocne strony każdego obszaru, tak aby mogły one jak najlepiej przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju UE jako całości?
 • zarządzać koncentracją? Miasta mają wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny - zwiększając innowacje i wydajność, jednocześnie zwiększają zanieczyszczenia English i pogłębiają wykluczenie społeczne.
 • lepiej połączyć terytoria? Ludzie powinni mieć możliwość mieszkać tam, gdzie chcą; muszą mieć dostęp do usług publicznych, efektywnego transportu, niezawodnych sieci energetycznych oraz szerokopasmowego Internetu na całym terytorium.
 • rozwijać współpracę? Skutki zmian klimatu i zagęszczenia ruchu nie są ograniczone tradycyjnymi granicami administracyjnymi i dlatego konieczne są nowe formy współpracy pomiędzy państwami i regionami. Przykładami nowego, makroregionalnego podejścia są strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego English i strategia UE na rzecz regionu Dunaju English.
 • Urban-Rural linkages en

Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej pdf (2008 r.) zapoczątkowała szeroki proces konsultacji, który jest obecnie kontynuowany w ramach regularnych spotkań ekspertów z całej Europy. Od 2013 r. spójność terytorialna będzie integralną częścią polityki spójności.

Jak polityka spójności może poprawić spójność terytorialną w przyszłości?

 • poprzez promowanie funkcjonalnego podejścia do zintegrowanego rozwoju obszarów jako przestrzeni, w której żyją obywatele
 • poprzez wspieranie miejscowych strategii en w ramach międzysektorowej koordynacji polityki i wielopoziomowego rządzenia, od poziomu lokalnego do poziomu europejskiego
 • poprzez wspieranie współpracy między terytoriami w celu wzmocnienia integracji europejskiej
 • poprzez poprawę wiedzy o terytoriach w celu pokierowania ich rozwojem

Dokumenty ogólne

 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminaria