Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pomocniczość

Zasada pomocniczości ma na celu zapewnienie podejmowania decyzji na szczeblu jak najbliższym obywateli. Z wyjątkiem przypadków, które należą do wyłącznej kompetencji UE, nie można podejmować działań na poziomie europejskim, chyba że są one bardziej skuteczne niż działania podejmowane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zasada pomocniczości jest ściśle związana z zasadami proporcjonalności i konieczności, które oznaczają, że wszelkie działania Unii nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w Traktacie.

Zasada pomocniczości została wprowadzona po raz pierwszy w Traktacie o Unii Europejskiej (art. 5) w 1992 r. Traktat z Amsterdamu (1997 r.) rozszerzył tę zasadę, tak aby na przykład wnioski legislacyjne były oceniane pod względem ich skutków z punktu widzenia zasady pomocniczości.

W traktacie lizbońskim przewidziano dalsze wzmocnienie tej zasady. Szczególne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu konsultacji ze szczeblami lokalnym i regionalnym przy opracowywaniu wniosków legislacyjnych oraz ściślejszej komunikacji z parlamentami krajowymi w trakcie procesu legislacyjnego.

Więcej informacji