Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pomoc państwa

Zasady Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa zostały wprowadzone w celu zagwarantowania, że zasoby stanowiące własność państwa nie są wykorzystywane w celu zakłócenia konkurencji lub stworzenia nieuczciwej przewagi na jednolitym rynku europejskim.

Pomoc państwa udzielana przez rząd może zapewnić przedsiębiorstwu nieuczciwą przewagę konkurencyjną nad jego rywalami handlowymi. Istnieją różne sposoby udzielania takiej pomocy, np. poprzez przydzielanie bezzwrotnych dotacji, udzielanie dopłat do oprocentowania kredytów lub przyznawanie ulg podatkowych bądź zakup towarów i usług na preferencyjnych warunkach.

Przepisy UE zasadniczo zabraniają pomocy państwa, chyba że można ją uzasadnić pewnymi okolicznościami związanymi z ogólnym rozwojem gospodarczym. Zadaniem Komisji jest zapewnienie równego stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących pomocy państwa we wszystkich państwach członkowskich. Unijne programy operacyjne na rzecz rozwoju regionalnego podlegają tym właśnie przepisom dotyczącym pomocy państwa.