Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Nagrody „RegioStars”

Celem nagród „RegioStars” jest promowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między regionami europejskimi jako metody pobudzania innowacji.

Nagrody „RegioStars” są wręczane corocznie i mają na celu wskazanie i uhonorowanie projektów rozwoju regionalnego wspieranych w ramach polityki regionalnej UE. Nagrody pozwalają na wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą stanowić inspirację dla innych regionów w dziedzinach tak zróżnicowanych, jak innowacyjność MŚP, biogospodarka czy zrównoważony transport miejski.

Aby uzyskać nominację do nagrody, projekty muszą mieć innowacyjny charakter. Należy też wykazać, że mają one pozytywny i zrównoważony wpływ na gospodarkę danego regionu. Muszą również przynieść wyniki, które umożliwiają wzmocnienie lokalnej, regionalnej i międzyregionalnej współpracy partnerskiej.

Więcej informacji