Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Współpraca międzyregionalna

Współpraca międzyregionalna ma na celu wzmocnienie rozwoju regionalnego UE poprzez transfer know-how i wymianę doświadczeń między regionami.

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPE stanowi część celu „Europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2014–2020. Celem programu jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego oraz sprzyjanie modernizacji gospodarki i większej konkurencyjności w Europie.

Stanowi on ramy dla współpracy między podmiotami regionalnymi i lokalnymi w 28 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii i Szwajcarii.

Programy są częściowo finansowane ze środków EFRR w ramach części celu „Europejska współpraca terytorialna” dotyczącej współpracy międzyregionalnej:

INTERACT — wsparcie dobrych praktyk i ich wymiana między organami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów współpracy;

ESPON — Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej;

URBACT — tworzenie i wspieranie sieci miejskich oraz rozwoju miejskiego.