Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

Program INTERACT na lata 2014–2020 oferuje pomoc zainteresowanym stronom, które wdrażają programy finansowane ze środków UE w ramach celu polityki spójności „Europejska współpraca terytorialna”.

Program INTERACT zapewnia doradztwo w zakresie zarządzania i wdrażania, wspiera organizację seminariów tematycznych i rozpowszechnia przykłady dobrej praktyki.

INTERACT wspiera instytucje i organizacje z całej Europy, które odpowiadają za zarządzanie programami współpracy terytorialnej. Są to między innymi instytucje zarządzające, wspólne sekretariaty techniczne, krajowe punkty kontaktowe oraz instytucje certyfikujące i audytowe. Program obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię i Szwajcarię.