Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Nadużycia finansowe

Zwalczanie nadużyć i korupcji stanowiące część ogólnych działań w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej obejmuje również zapobieganie działaniom nielegalnym, które naruszają interesy finansowe Unii Europejskiej (UE). Jego podstawę prawną stanowią następujące artykuły:

 • art. 67, 82 i 87 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które dotyczą współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych;
 • art. 310, 324 i 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które dotyczą działań naruszających interesy finansowe Wspólnoty.

Interesy finansowe UE chroni szereg przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), niezależny organ, który od czerwca 1999 r. realizuje zadania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. OLAF odpowiada za prowadzenie dochodzeń administracyjnych w ramach zwalczania nadużyć finansowych w ścisłej współpracy z organami sądowymi i administracyjnymi państw członkowskich, w tym ze służbami śledczymi i policją.