Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Korekty finansowe

Korekty finansowe polegają na wycofaniu finansowania, w przypadku gdy płatności na rzecz projektów wspieranych przez UE zostały dokonane błędnie ze względu na nieprawidłowości, takie jak np. nadużycia finansowe.

Komisja jest zobowiązana do odzyskiwania środków finansowych, które uzyskano lub wykorzystano w wyniku nadużycia. W celu wykrycia i odzyskania takich płatności wykorzystuje wszelkie środki prawne. Korekty finansowe mogą polegać na anulowaniu całości lub części wkładu UE w dany program operacyjny.

Komisja dysponuje szeregiem środków kontrolnych w celu zagwarantowania, że środki finansowania z UE są należycie wydawane. Zwalczanie nadużyć finansowych opiera się na procedurach regularnego monitorowania, poświadczaniu wydatków i surowych środkach kontroli.