Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)

Celem europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) jest wspieranie procesów reform politycznych, gospodarczych i społecznych w następujących krajach sąsiadujących z Unią Europejską: Algierii, Armenii, Autonomii Palestyńskiej, Azerbejdżanie, Białorusi, Egipcie, Gruzji, Izraelu, Jordanii, Libanie, Libii, Maroku, Mołdawii, Syrii, Tunezji i Ukrainie. Celem EPS jest również wzmacnianie dobrobytu, stabilności, bezpieczeństwa, gospodarki rynkowej i zrównoważonego rozwoju poprzez ciągły dialog z każdym krajem partnerskim.

Kraje partnerskie uzgadniają z UE plan działania w zakresie EPS, w którym wykazują się zaangażowaniem na rzecz demokracji, praw człowieka, państwa prawa, dobrych rządów, zasad gospodarki rynkowej i zrównoważonego rozwoju. Plany działań określające priorytety krótkoterminowe i średnioterminowe dla każdego kraju partnerskiego stanowią jedne z głównych instrumentów tej polityki Chociaż plany te są dopasowane do potrzeb każdego z krajów sąsiadujących, zasadniczo dotyczą one szeregu wspólnych działań, od dialogu politycznego po kwestie związane z handlem oraz współpracę gospodarczą i społeczną.

W okresie 2014–2020 europejska polityka sąsiedztwa finansowana jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), który zastąpił istniejący od 2007 r. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie w ramach ENI, zgodnie z uaktualnioną polityką sąsiedztwa wdrożoną w 2011 r., skupia się głównie na:

 • propagowaniu praw człowieka i idei państwa prawa, ustanawianiu głębokiej i zrównoważonej demokracji oraz rozwijaniu dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego;
 • zrównoważonym rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu, rozwoju gospodarczym, społecznym i terytorialnym, w tym na stopniowej integracji z unijnym rynkiem wewnętrznym;
 • mobilności i kontaktach międzyludzkich, w tym na wymianach studenckich, społeczeństwie obywatelskim;
 • integracji regionalnej, w tym na współpracy transgranicznej.

Całkowity budżet ENI na okres siedmiu lat wynosi 15,4 mld EUR (według cen z 2014 r.).