Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Celem europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej w UE. Do ich zadań należy realizacja programów współfinansowanych przez UE lub też innych europejskich projektów współpracy transgranicznej.

EUWT, jako podmioty prawne, zapraszają do współpracy władze z różnych państw członkowskich. Ich członkami mogą być państwa członkowskie UE, władze regionalne lub lokalne, stowarzyszenia oraz dowolne inne organy publiczne. EUWT muszą zrzeszać członków z co najmniej dwóch państw członkowskich UE.