Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

EFMR jest nowym funduszem na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014–2020. Jest jednym z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Celem nowego funduszu jest:

 • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone;
 • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki;
 • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie;
 • ułatwianie dostępu do finansowania.

W okresie programowania 2014–2020 ogólne przepisy w sprawie EFMR zostały uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie przepisów wspólnych (nr 1303/2013), które określa ogólne zasady w odniesieniu do wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.