Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Fundusz Spójności

Od 1994 r. Fundusz Spójności zapewnia wsparcie uboższym regionom Europy i stabilizuje ich gospodarki w celu promowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju. Fundusz przyczynia się do finansowania środków ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych — szczególnie priorytetowych projektów o znaczeniu europejskim — w 13 państwach członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 r., oraz w Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Środki z Funduszu Spójności mogą być również wykorzystywane do finansowania priorytetów unijnej polityki w zakresie ochrony środowiska.

Uprawnione do finansowania z Funduszu Spójności są państwa członkowskie, których dochód narodowy brutto (DNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% unijnej średniej. Pułap udziału środków z Funduszu Spójności w wydatkach publicznych w państwach członkowskich ustalono na poziomie 85%. Budżet Funduszu Spójności na okres 2014–2020 wynosi ok. 75 mld EUR (według cen z 2014 r.).

Więcej informacji