Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Dodatkowość

Dodatkowość jest jedną z zasad regulujących funkcjonowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zgodnie z tą zasadą środki z funduszy strukturalnych nie mogą zastępować publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych ponoszonych przez państwo członkowskie w regionach objętych tą zasadą. Innymi słowy, środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych nie mogą powodować zmniejszenia krajowych wydatków strukturalnych w tych regionach. Powinny stanowić jedynie wartość dodaną do krajowego finansowania publicznego. Ze względu na skalę przyznawanych środków finansowych zasada dodatkowości sprawdzana jest w tych państwach członkowskich, w których regiony słabiej rozwinięte obejmują co najmniej 15% ludności.

Na początku okresu programowania w umowie partnerstwa określany jest poziom wydatków, który państwo członkowskie ma utrzymywać przez cały okres programowania (weryfikacja „ex ante”). Następnie, tj. w połowie okresu programowania (2018 r.) oraz po jego zakończeniu (2022 r.), Komisja sprawdza, czy każde państwo członkowskie przestrzega zasady dodatkowości.

Więcej informacji