Rozwój obszarów miejskich

Miasta uznawane są zarówno za źródło, jak i rozwiązanie bieżących problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Europejskie obszary miejskie zamieszkiwane są przez dwie trzecie populacji UE. Konsumują one około 80% energii i generują nawet 85% PKB Europy. Miasta stanowią siłę napędową europejskiej gospodarki. Są również katalizatorami kreatywności i innowacyjności w całej Unii. Jednakże to właśnie na obszarach miejskich stałe problemy, takie jak bezrobocie, segregacja i bieda przyjmują najbardziej uciążliwą postać. Strategie polityki miejskiej mają w związku z tym szersze, transgraniczne znaczenie, co powoduje, że rozwój obszarów miejskich jest kwestią kluczową dla polityki regionalnej UE.

Miejski wymiar polityki spójności

W okresie 2014–2020 centralnym aspektem polityki spójności jest jej miejski wymiar. Co najmniej 50% środków EFRR przeznaczonych na ten okres zostanie zainwestowanych w obszary miejskie. W późniejszej części tego okresu liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Na zintegrowane strategie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przeznaczonych będzie około 10 miliardów euro. Do wdrożenia tych strategii upoważnionych zostanie około 750 miast.

Więcej informacji o korzyściach dla miast europejskich wynikających z polityki regionalnej UE i projektach realizowanych w ramach polityki spójności w poszczególnych krajach UE.