Badania i innowacje

Zrównoważony rozwój w coraz większym stopniu zależy od zdolności gospodarki regionalnej do zmiany i wdrażania innowacji oraz możliwości przystosowania się do rosnącej konkurencyjności. Taka ocena została wyrażona w strategii "Europa 2020" oraz w inicjatywie Unia innowacji - sztandarowym projekcie realizowanym w ramach tej strategii.

Inne narzędzia

 

Oznacza to, że należy zintensyfikować działania na rzecz tworzenia ekosystemów sprzyjających rozwojowi innowacji, prac badawczo-naukowych i przedsiębiorczości. Dlatego też promowanie szeroko rozumianej innowacyjności było głównym zadaniem programów realizowanych w ramach polityki spójności w okresie programowania 2007-2013. Na ten cel zostało przeznaczonych prawie 25% środków w wysokości około 86,4 mld EUR. Taka polityka jest kontynuowana także w nowym okresie programowania 2014-2020. W tym czasie na rozwój innowacji zostanie przeznaczonych 30% wszystkich środków. Pomóc mają także strategie inteligentnej specjalizacji, które uwolnią potencjał innowacyjny wszystkich regionów Unii Europejskiej.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020