Badania i innowacje

Zrównoważony rozwój w coraz większym stopniu zależy od zdolności gospodarki regionalnej do zmiany i wdrażania innowacji oraz możliwości przystosowania się do rosnącej konkurencyjności. Oznacza to, że należy włożyć dużo więcej wysiłku w tworzenie ekosystemów wspierających innowacje, badania i rozwój oraz przedsiębiorczość, co zostało wyraźnie podkreślone w strategii "Europa 2020" i jej inicjatywie przewodniej "Unia innowacji". Innowacyjność stała się zatem trzonem wielu priorytetów Komisji, wśród których należy wymienić przede wszystkim: "Europejski Zielony Ład", "Gospodarka, która służy ludziom" czy też "Europa na miarę ery cyfrowej".

 

Wspieranie innowacji jest centralnym elementem programów polityki spójności na lata 2014–2020, czego dowodzi kwota około 65 miliardów euro przeznaczona na badania naukowe i innowacje. Co więcej, około 30 % całkowitej kwoty środków przydzielonych w ramach polityki spójności zasiliło projekty dotyczące innowacyjności w jej szerszym znaczeniu. Strategie inteligentnej specjalizacji umożliwiają z kolei wykorzystanie innowacyjnego potencjału wszystkich regionów UE.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020