Irlandia Północna

Program PEACE III (2007-2013) jest wyodrębnionym programem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest wspieranie postępu w kierunku pokojowego i stabilnego społeczeństwa oraz promowanie procesu pokojowego i pojednawczego w Irlandii Północnej.

Program ten jest częścią celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (European Territorial Cooperation - ETC). Całkowity budżet programu wynosi 333 mln €, z czego 225 mln € pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Obejmuje on Irlandię Północną oraz północną strefę graniczną Irlandii (hrabstwa: Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan i Sligo).

Za realizację programu PEACE III odpowiada Specjalna Komisja Programowa UE [Special EU Programming Body EN].