Ochrona środowiska i efektywna gospodarka zasobami

Unijna polityka spójności wspiera zrównoważony rozwój poprzez promowanie gospodarowanie wodą i odpadami, przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych czystych technologii, a także działania mające na celu ochronę powietrza, bioróżnorodności i przyrody.

Unijne fundusze strukturalne i inwestycyjne pomagają chronić i zachować zasoby naturalne, takie jak woda, przyroda i bioróżnorodność, czyste powietrze oraz surowce. Ze środków tych finansuje się między innymi inwestycje w potrzebne infrastruktury do oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami (np. do recyklingu), a także środki niezbędne do monitorowania stanu środowiska oraz do rozwoju zielonej infrastruktury. Dzięki tym działaniom środowisko staje się źródłem wzrostu gospodarczego oraz nowych możliwości zdobycia pracy.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020