Edukacja i szkolenia

Unijna polityka spójności inwestuje w rozwój umiejętności i kwalifikacji, które są bardzo ważne dla zapewnienia długofalowej konkurencyjności Europy. Jest także kluczem do promowania spójności społecznej — pomagając wszystkim obywatelom w czerpaniu korzyści z coraz szerszej oferty lepszej jakości miejsc pracy.

Inne narzędzia

 

Edukacja i szkolenia to jeden z jedenastu priorytetów polityki spójności w okresie 2014–2020 (cel tematyczny 10).

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspierają inicjatywy, których celem jest:

  • reforma systemu edukacji i szkoleń, w tym także inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;
  • ograniczenie zjawiska przedwczesnego zakończenia edukacji;
  • promocja lepszego ogólnego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych od nauczania podstawowego po szkolnictwo wyższe;
  • zapewnienie możliwości uczenia się przez całe życie;
  • rozwój systemów szkolenia i kształcenia zawodowego.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020