Czy mój region się kwalifikuje?

Polityka spójności obejmuje wszystkie regiony w UE. Jednakże większość środków jest skierowana tam, gdzie są one najbardziej potrzebne- do regionów, gdzie PKB na mieszkańca wynosi mniej niż 75 % średniej UE.

Inne narzędzia

 

Jak klasyfikuje się regiony? Na potrzeby polityki spójności stosuje się wspólnotowy system NUTS, który dzieli każde państwo na trzy poziomy jednostek statystycznych (regiony NUTS), według liczby ludności.

Ogólne kryteria ludnościowe odnoszące się do poziomów NUTS:

Poziom Minimum Maksimum
poziom NUTS 1: 3 miliony 7 milionów.
poziom NUTS 2: 800 000 3 miliony
poziom NUTS 3: 150 000 800 000

Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex - Obszary kwalifikowalne


Eligibility 2014-2020

mapa : Kwalifikowalności w ramach Fundusze strukturalne 2014-2020 pdf


Eligibility 2014-2020

mapa : Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020 pdf