Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 

Aktualności

  Wiosenne wydanie magazynu Panorama, które można już pobrać w wersji elektronicznej, obejmuje szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po kulturę i transformację przemysłową.

  W specjalnym wywiadzie dla naszej redakcji komisarz Coriną Creţu omawia ostatnie cztery lata i efekty działań podejmowanych w tym czasie w ramach polityki spójności. Tym razem w centrum naszego zainteresowania znajduje się rumuński region północno-zachodni. Wybrane projekty komentują mer miasta Kluż-Napoka Emil Boc oraz dyrektor rumuńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Marcel Ioan Boloş. Analizujemy również wnioski z wydanego niedawnego sprawozdania w ramach programu URBACT, dotyczącego sposobów, w jakie władze miejskie mogą przyczynić się do osiągnięcia równości płci w różnych dziedzinach. Ponadto dowiemy się, jak inicjatywa „Czysta energia dla wysp UE” pomaga wyspom samodzielnie wytwarzać zrównoważoną energię.

  W sekcji „Waszym zdaniem” przedstawiamy opinie z Czech i z województwa kujawsko-pomorskiego, a także dajemy głos młodym ludziom, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z programem medialnym Youth4Regions. Niezwykle interesujący jest również materiał opisujący sposób, w jaki program państwowej telewizji w Estonii przedstawił korzyści płynące z polityki spójności.

  Dowiemy się także, jak programy Interreg zainspirowały Koreę Południową do współpracy z krajami sąsiednimi oraz analizujemy rozprzestrzenianie się populizmu i eurosceptycyzmu. Nie zabraknie stałych sekcji dotyczących instrumentów finansowych i informacji z Portalu Otwartych Danych. Dział projektów odwiedza tym razem Polskę, Włochy i Holandię.

  Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

  Zimowe wydanie magazynu Panorama, obejmujące szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po kulturę i przemiany przemysłowe, jest już dostępne do pobrania.

  Otwieramy je raportem austriackiej prezydencji podsumowującym proces przygotowania powołanego przez nią zespołu do negocjacji pakietu legislacyjnego 2021–2027 z Radą.  W wywiadzie prezentujemy tym razem sylwetki minister-prezydent Malu Dreyer oraz ministra gospodarki dr. Volkera Wissinga z niemieckiego regionu Nadrenia-Palatynat. Sprawdzamy ponadto, jak spożytkowano unijne fundusze na potrzeby realizacji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego oraz w jaki sposób dofinansowanie pomaga regionom przechodzić przemiany przemysłowe, a także przedstawiamy bliżej niektóre projekty wspierane w ramach programu „Innowacyjne działania miejskie”.

  W sekcji „Waszym zdaniem” zamieszczamy wieści z Castilla-La-Mancha, Finlandii i południowej Polski, a także udzielamy głosu młodzieży relacjonującej swojej doświadczenia z udziału w programie „Wolontariat młodzieży Interreg” oraz w programie medialnym „Youth4Regions”.

  Rozmawiamy z tegorocznymi zwycięzcami konkursu Regiostars, przedstawiamy niektóre wydarzenia z tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast i prezentujemy najważniejsze fragmenty opublikowanego niedawno przez Eurostat rocznika regionalnego 2018. Dział projektów odwiedza Polskę, Danię, Słowację, Włochy i Grecję.

  Przyjemnej lektury!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Jesienne wydanie magazynu Panorama, obejmujące szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po współpracę międzynarodową i politykę energetyczną, jest już dostępne do pobrania.

  Nowe wydanie poświęcone jest Litwie. W wywiadzie dla naszego magazynuVilius Šapoka, litewski minister finansów, wyjaśnia, w jaki sposób Litwa wykorzystuje środki unijne do zwiększania konkurencyjności i wydajności poprzez inwestycje w rozwój przedsiębiorstw. Ilustrują to opisy pięciu nowych projektów. W części „Uchwycone obiektywem” pokazujemy projekty korzystające z dofinansowania z UE w niemieckim regionie Nadrenia-Palatynat.

  Ponadto przyglądamy się temu, w jaki sposób polityka spójności wspiera realizację celów związanych ze zrównoważoną energią i społeczeństwem niskoemisyjnym, oraz przybliżamy strategiczne partnerstwa z miastami na całym świecie, które powstały dzięki programowi międzynarodowej współpracy miast. Omawiamy także wnioski z opublikowanego niedawno sprawozdania na temat działalności gospodarczej w Chorwacji, Czechach, Portugalii i na Słowacji.

  Przedstawiamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu na blog oraz konkursu fotograficznego #EUinMyRegion. Podsumowujemy również zakończony niedawno projekt Road Trip i prezentujemy wrażenia wszystkich ośmiu młodych uczestników, zebrane w Berlinie po zakończeniu ich przygody. Dział projektów odwiedza tym razem Gibraltar, Rumunię i Niemcy.

  Panorama 66 - Litwa: budowanie bardziej inteligentnej przyszłości

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people