Współpraca między poszczególnymi regionami i krajami

Europejska współpraca terytorialna

Europejska współpraca terytorialna ma zasadnicze znaczenie zarówno dla tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni, jak i dla integracji europejskiej. Dzięki niej granice przestają być barierami, a Europejczycy zbliżają się do siebie i tym samym łatwiej jest rozwiązywać wspólne problemy, wymieniać się pomysłami i realizować wspólne cele strategiczne.

Strategie makroregionalne

"Strategia makroregionalna" to zintegrowany program przyjęty przez Radę Europejską, który ma szansę uzyskać również wsparcie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Celem programu jest podjęcie wspólnych wyzwań dotyczących określonego obszaru geograficznego, obejmującego państwa członkowskie oraz kraje trzecie znajdujące się w tym samym obszarze, które dzięki temu mogą skorzystać z szeroko rozwiniętej współpracy na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

UE wprowadziła dotychczas cztery strategie makroregionalne obejmujące kilka obszarów polityki:

Wszystkie przyjęte strategie makroregionalne uzupełnia kroczący plan działania, który będzie regularnie aktualizowany w świetle pojawiających się potrzeb i zmieniających się okoliczności. Cztery strategie makroregionalne obejmują 19 państw członkowskich i 8 krajów spoza UE.

Współpraca międzynarodowa

Unia Europejska dzieli się doświadczeniami dotyczącymi procesu rozwoju regionalnego z państwami spoza UE.

Sieci kontaktów i inne formy współpracy