#EUinmyregion 2019 - Projekty

Inne narzędzia

 

Regulamin

1. Temat konkursu

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą historię w ramach kampanii „EU in my Region” (UE w moim regionie), prezentującą projekty finansowane ze środków w UE w Twojej okolicy.

Historia musi dotyczyć projektu lub programu realizowanego przy wsparciu funduszy UE.

Historię można przedstawić w różnej formie: zdjęcie, filmik wideo, post na blogu, nagranie audio, posty w mediach społecznościowych, w formacie Canvas, na Twitterze itp.

Historia musi być na stałe udostępniona publicznie.

2. Jak wziąć udział

Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie, wysyłając wiadomość e-mail z linkiem do opublikowanej historii na adres info@euinmyregion.eu

Uczestnicy muszą wybrać jedną z dwóch kategorii: „citizens” (obywatele) i „experts” (eksperci). Wybraną kategorię należy podać w temacie wiadomości po tekście: „EUinMyRegion Storytelling”

„Ekspert” to osoba pracująca dla instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, wspólnego sekretariatu technicznego, beneficjentów funduszy unijnych lub urzędnika ds. komunikacji odpowiedzialnego za projekt unijny.

3. Kwalifikowalność

Uczestnicy muszą być pełnoletni. 

Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy i najbliżsi krewni pracowników Promotora lub odpowiednio jego spółki dominującej, spółki zależnej bądź spółki powiązanej, jak również wszystkie inne osoby związane z tym konkursem.

Wszystkie prace podlegają starannej moderacji.

4. Prace

Uczestnicy mogą zgłaszać dowolną liczbę historii.

Wszystkie historie, które będą zgodne z zasadami i zostaną przesłane w terminie, zostaną przyjęte. Autorom gwarantujemy niezależność redakcyjną.

Komisja Europejska przetłumaczy historię na język angielski (w razie potrzeby), wyśle Uczestnikowi tłumaczenie i będzie promować historię za pośrednictwem kanałów społecznościowych (Facebook, Twitter), używając hashtagu #EUinmyRegion.

5. Prawa autorskie

Wszystkie prace muszą być oryginalne, a Uczestnik musi być jedynym właścicielem lub cesjonariuszem praw autorskich.

Biorąc udział w konkursie, Uczestnicy zachowują pełne prawa autorskie do swoich zdjęć i treści. Uczestnicy przyznają też Komisji Europejskiej prawo do publikowania i pokazywania wysłanych historii.
Komisja Europejska nie wypłaca za to żadnego wynagrodzenia.

Uczestnicy muszą uzyskać pisemną zgodę od każdej osoby w wieku co najmniej 18 lat, którą można rozpoznać w historii. Uczestnicy fotografujący osobę w wieku poniżej 18 roku życia muszą zadbać o to, aby uzyskać pisemną zgodę jej rodzica/opiekuna.

Za uzyskanie niezbędnej zgody odpowiedzialny jest Uczestnik. Uczestnicy muszą zachować wszelkie uzyskane formularze zawierające zgodę, ponieważ mogą być poproszeni o udowodnienie, że taką zgodę uzyskali. Formularz zgody można pobrać tutaj.

Uczestnicy muszą zachować oryginalny plik cyfrowy/negatyw swojej pracy, ponieważ mogą być poproszeni o udowodnienie tytułu własności do pracy, jak również o przekazanie Promotorowi fotografii w możliwie najwyższej rozdzielczości.

6. Moderacja

Przed przyjęciem do konkursu wszystkie historie będą sprawdzane w celu ustalenia, czy spełniają jego zasady. Na stronach internetowych konkursu zostaną opublikowane tylko te historie, które spełniają zasady konkursu. Po weryfikacji historii Uczestnicy otrzymają e-mail z informacją, czy historia została przyjęta czy odrzucona.

7. Okres wysyłania prac

Historie można zgłaszać do konkursu o dowolnej porze w okresie od 1 kwietnia do 18 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

8. Wybór zwycięzców

Zwycięzców wybierze jury konkursowe złożone z trzech specjalistów ds. komunikacji.

Jury zwróci uwagę także na:

  • Przekaz: czy historia przekazuje nam coś więcej niż podstawowe fakty dotyczące finansowanego projektu?
  • Historie o ludziach: czy historia opisuje jedynie projekt czy może opowiada też o ludziach zaangażowanych w jego realizację?

Te kategorie mogą wydawać się subiektywne, ale przekaz i ciekawa historia to elementy, które można rozpoznać na pierwszy rzut oka.

Najlepsze historie nie przekazują jedynie informacji, których wcześniej nie znaliśmy. Opowiadają nam ciekawą historię z osobistej, autentycznej perspektywy. Będąc z jednej strony źródłem informacji, zawierają oprócz tego opinie autora i są prowadzone w ciekawy sposób. Mogą być też zabawne lub pełne pasji, a także osobliwe lub pełne sarkazmu.

9. Nagrody

Troje zwycięzców z kategorii „citizens” (obywatele) zostanie zaproszonych do udziału w dwutygodniowym specjalnym programie kompleksowych warsztatów z zakresu komunikacji w UE. Będzie on okazją do zapoznania się z pracą działu komunikacji w instytucji UE, w agencji PR oraz w brukselskiej redakcji prasowej. Warsztaty odbędą się w dniach od 29 września do 13 października w Brukseli.

Troje zwycięzców z kategorii „experts” (eksperci) zostanie zaproszonych do udziału w specjalnym, zaawansowanym kursie szkoleniowym z zakresu komunikacji, który odbędzie się w dniach 5–7 października w Brukseli.

10. Akceptacja Regulaminu konkursu

Biorąc udział w konkursie, Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać Regulaminu konkursu, w tym zasad dotyczących gwarancji praw autorskich do prac.