EU in my Region

Inne narzędzia

 

Konkurs fotograficzny - Regulamin

Temat konkursu

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Europa w moim regionie, w ramach którego prezentowane są przykłady projektów finansowanych ze środków UE w całej Europie.

Jak wziąć udział

Udział w konkursie można wziąć, wysyłając prace bezpośrednio tutaj.

Kryteria kwalifikacyjne

W konkursie może wziąć udział każdy stały rezydent UE lub rezydent kraju ubiegającego się o członkostwo (Albania, Bośnia i HercegowinaByła Jugosłowiańska Republika Macedonii, Kosowo1, , Czarnogóra, Serbia, i Turcja).

Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy i najbliżsi krewni pracowników promotora lub odpowiednio jego spółki dominującej, spółki zależnej bądź spółki powiązanej, jak również wszystkie inne osoby związane z tym konkursem. Zobacz punkt 4. Warunków.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18. roku życia.

Wszystkie prace podlegają starannej moderacji.

Prace

Do udziału w konkursie kwalifikuje się każda fotografia przedstawiająca projekt finansowany ze środków UE w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w kraju kandydującym lub w kraju potencjalnie kandydującym 2.

Dopuszczalne jest przesłanie dowolnej liczby par fotografii.

Każde zgłoszenie musi zawierać dwie fotografie: pierwsza powinna przedstawiać projekt współfinansowany przez UE, a druga — tablicę informacyjną (billboard, tabliczkę, flagę UE itp.). Każde zdjęcie musi być jasno opisane (imię i nazwisko uczestnika, rodzaj projektu, miasto oraz kraj realizacji projektu). Przykłady opisu:

  1. Jan Kowalski_szkoła_Warszawa_Polska_zdjęcie projektu
  2. Jan Kowalski_szkoła_Warszawa_Polska_tablica UE

Dopuszczalne są kolaże — fotografie projektu sfinansowanego ze środków UE w formie kolekcji — czyli dwa zdjęcia (lub większa liczba zdjęć) ułożone obok siebie w ciekawy sposób.

Do udziału w konkursie nie kwalifikują się fotomontaże — fotomontaże zawierają odrębne wizerunki połączone w jeden, zmieniające w ten sposób znaczenie oryginału.

Fotografie mogą podlegać edycji, dopuszczalne jest zastosowanie filtrów. Dozwolone są fotografie zrobione przy użyciu różnych metod (tj. długi czas naświetlania, stackowanie) oraz zastosowanie efektów wbudowanych w aparat.

Prace obraźliwe, szkalujące lub obsceniczne, albo ujawniające niepotrzebne informacje osobiste nie będą przyjmowane do konkursu.

Odrzucane będą zdjęcia ze znakiem wodnym chroniącym prawa autorskie i zdjęcia z tekstem, jednak dozwolone są fotografie, na których widnieją jedynie daty lub tytuły.

Prawa autorskie

Wszystkie prace muszą być oryginalne, a uczestnik musi być jedynym właścicielem lub cesjonariuszem praw autorskich.

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zachowują pełne prawa autorskie do swoich zdjęć. Uczestnicy wyrażają jednak również zgodę na warunki prawne aplikacji Gleam. Uczestnicy przyznają też Komisji Europejskiej prawo do publikowania i pokazywania wysłanych fotografii.
Komisja Europejska nie wypłaca za to żadnego wynagrodzenia.

Uczestnicy muszą uzyskać pisemną zgodę od każdej osoby w wieku co najmniej 18 lat, którą można rozpoznać na fotografii. Uczestnicy fotografujący osoby w wieku poniżej 18 lat muszą zadbać o to, aby uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna takiego dziecka.
Za uzyskanie niezbędnej zgody odpowiedzialny jest uczestnik. Uczestnicy muszą zachować wszelkie uzyskane formularze zawierające zgodę, ponieważ mogą być poproszeni o udowodnienie, że taką zgodę uzyskali. Formularz zgody można pobrać tutaj.

Uczestnicy muszą zachować oryginalny plik cyfrowy/negatyw swojej pracy, ponieważ mogą być poproszeni o udowodnienie tytułu własności do pracy, jak również o przekazanie promotorowi fotografii w możliwie najwyższej rozdzielczości.

Moderacja

Przed przyjęciem do galerii wszystkie fotografie są sprawdzane w celu ustalenia, czy spełniają zasady konkursu. W galerii opublikowane zostaną wyłącznie zdjęcia przedstawiające projekty. Zdjęcia tablic informacyjnych nie będą widoczne w galerii Gleam, ale podczas wystawy zwycięskich prac fotografie projektów będą prezentowane wraz z dołączonymi do nich zdjęciami tablic.

Okres wysyłania prac

Prace na konkurs można wysyłać o dowolnej porze w okresie od 23 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r., do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Wybór zwycięzców

Jury składające się z trzech ekspertów z dziedziny fotografii lub mediów społecznościowych wybierze 30 zwycięzców.

Głosowanie:
Głosowanie rozpoczyna się 23 kwietnia i kończy się 31 sierpnia. Każda osoba może oddać dowolną liczbę głosów.

Liczba oddanych głosów będzie ważnym kryterium oceny dla jury.

Wybór jury: Jury składające się z ekspertów z dziedziny fotografii lub mediów społecznościowych wybierze 30 najlepszych prac

Decyzja jury jest ostateczna i po jej podjęciu nie będzie prowadzona żadna korespondencja. Po podjęciu decyzji trzydziestu zwycięzców wyłonionych przez jury zostanie powiadomionych o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda fotografia, która wejdzie do etapu selekcji finałowej, musi być udostępniona w wysokiej rozdzielczości, w przeciwnym razie może zostać zdyskwalifikowana.

Oszustwa

Uczestnicy proszeni są o uczciwy udział w konkursie i o szacunek dla innych uczestników. Każdy uczestnik, który w oparciu o uzasadnione przesłanki będzie podejrzewany o oszustwo, w tym między innymi o nieuczciwe pozyskiwanie głosów, zostanie zdyskwalifikowany z udziału w konkursie, a jego prace zostaną usunięte.

W tej sprawie nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

Nagrody

30 wybranych prac zostanie zaprezentowanych w ramach mobilnej wystawy fotograficznej, która będzie pokazywana w całej Europie. Będzie ponadto promowana za pośrednictwem kanałów informacyjnych Komisji Europejskiej (strona internetowa, media społecznościowe).

Akceptacja Regulaminu Konkursu

Biorąc udział w niniejszym konkursie fotograficznym, uczestnicy zobowiązują się przestrzegać Regulaminu Konkursu, w tym zasad dotyczących gwarancji praw autorskich do prac.

Warunki

Warunki