Uniwersytet Medyczny w Poznaniu stawia na badania nad procesami starzenia się

Inne narzędzia

 
25/02/2021

W Poznaniu powstaje centrum badawcze ukierunkowane na analizę procesów starzenia się, a jeden ze szpitali buduje nowy oddział okulistyki. Realizacja tych dwóch projektów finansowanych ze środków EFRR przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego wielkopolskich badaczy, a także zwiększy potencjał innowacyjny miasta oraz poprawi jakość opieki zdrowotnej w regionie.

© iStock/kateafter © iStock/kateafter

Nowe Centrum Badań nad Człowiekiem, nazwane Collegium Humanum, będzie częścią Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego celem będzie nie tylko prowadzenie działalności badawczej, ale także wykorzystanie nauki do potrzeb komercyjnych.

Głównym obszarem badawczym centrum będzie analiza wpływu czynników środowiskowych na jakość życia i proces starzenia. Naukowcy będą także zajmować się badaniami z zakresu odpowiedzi immunologicznej na zakażenia, lekooporności bakterii i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym.

Projekt poświęcony budowie i wyposażeniu Collegium Humanum jest realizowany dzięki wsparciu EFRR w wysokości 2,78 mln EUR. Całkowity koszt projektu wynosi 8,24 mln EUR.

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest z kolei beneficjentem projektu z dziedziny okulistyki. W ramach przedsięwzięcia obiekt szpitalny przy ul. Szamarzewskiego zostanie rozbudowany o oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami okulistycznymi.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4,23 mln EUR, a dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 780 000 EUR.


Autor: Anna Jowsa

Dodatkowe informacje

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Artykuł źródłowy z dnia 11.02.2021 dostępny na stronie internetowej https://naukawpolsce.pap.pl/

Aktualności

Powiązane kraje

Poland