Pobudzenie turystyki na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dzięki modernizacji kanałów

Inne narzędzia

 
15/01/2021

Modernizacja dwóch śluz i ośmiu kanałów to założenia projektu finansowanego ze środków EFRR, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystyki wodnej na malowniczym Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Projekt obejmuje budowę lub modernizację 14,76 km wodnych szlaków turystycznych biegnących przez osiem kanałów. Kolejny etap to budowa śluzy Guzianka II pomiędzy jeziorem Bełdany a jeziorem Guzianka oraz remont śluzy Guzianka I.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków żeglugi turystycznej, sportowej i pasażerskiej, a także zwiększenia przepustowości szlaków wodnych oraz stworzenia nowych możliwości w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i przedsiębiorczości. W rezultacie zwiększy się konkurencyjność gospodarcza i atrakcyjność Mazur.

Całkowity koszt projektu wynosi 81,86 mln EUR (370 mln PLN), z czego UE przekazała 55,3 mln EUR (250 mln PLN).

Województwo warmińsko-mazurskie to popularna destynacja wśród żeglarzy i miłośników przyrody. Pomimo pandemii COVID-19 region cały czas przyciąga odwiedzających, którzy szukają odpoczynku od zgiełku i hałasu.

Link do strony internetowej:

Program/projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Artykuł źródłowy z dnia 31.12.2020 dostępny na stronie internetowej https://mazury24.eu/


Foto: © iStock/ewg3D

Aktualności

Powiązane kraje

Poland