Pobudzenie działalności badawczo-rozwojowej na Pomorzu dzięki nowemu centrum informatycznemu z superkomputerem

Inne narzędzia

 
14/12/2020

Dzięki wsparciu z EFRR Politechnika Gdańska buduje nowoczesne centrum informatyczne, w którym znajdzie się jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia badań i rozwoju oraz wzmocni współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

Centrum Kompetencji STOS, które zostanie ulokowane w budynku o powierzchni 12 000 m2, jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie usług badawczo-rozwojowych wymagających przetwarzania oraz archiwizacji ogromnych zbiorów danych.

Realizacja projektu oznacza nowe możliwości nie tylko w zakresie prowadzenia badań naukowych w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biotechnologia czy medycyna, ale także w ramach komercjalizacji nauki.

Budynek centrum będzie obiektem inteligentnym i energooszczędnym, wyposażonym w najnowocześniejszą infrastrukturę techniczną i sieciową, system inteligentnego sterowania budynkiem i monitoringu środowiskowego oraz system chłodzenia technologicznego wraz z instalacją odzysku ciepła. Będzie też spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.

Całkowity koszt projektu wynosi 34,8 mln EUR (155,7 mln PLN), z czego EFRR przekazał 20,1 mln EUR (90,1 mln PLN). Zakończenie budowy centrum planowane jest na pierwszą połowę 2022 roku.

Link do strony internetowej:

Program/projekt: https://pg.edu.pl/en/news/2020-11/gdansk-university-technology-started-construction-stos-it-center-pln-156-million

Artykuł źródłowy z dnia 03.12.2020 dostępny na stronie internetowej https://tech.wp.pl/


Autor: Michał Skorupka

Zdjęcie: © iStock/sdecoret

Aktualności

Powiązane kraje

Poland