Zagłosuj w konkursie RegioStars

Inne narzędzia

 
09/07/2019

Od dnia 9 lipca każdy może zagłosować na jednego spośród 24 finalistów konkursu RegioStars wybranych przez jury. W konkursie RegioStars 2019 wyróżnione zostaną najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty realizowane w ramach polityki spójności w pięciu kategoriach: 1) wspieranie transformacji cyfrowej; 2) zapewnienie obszarom zielonym i rzekom miejsca w krajobrazie miejskim; 3) zwalczanie nierówności i ubóstwa; 4) budowanie miast odpornych na zmianę klimatu i 5) modernizacja służby zdrowia.

Zwycięzców we wszystkich pięciu kategoriach ogłosimy w dniu 9 października podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019.

RegioStars Awards 2019

Aktualności