Panorama 68: Dobry kierunek zmian w rumuńskim regionie północno-zachodnim

Inne narzędzia

 
04/04/2019

Wiosenne wydanie magazynu Panorama, które można już pobrać w wersji elektronicznej, obejmuje szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po kulturę i transformację przemysłową.

W specjalnym wywiadzie dla naszej redakcji komisarz Coriną Creţu omawia ostatnie cztery lata i efekty działań podejmowanych w tym czasie w ramach polityki spójności. Tym razem w centrum naszego zainteresowania znajduje się rumuński region północno-zachodni. Wybrane projekty komentują mer miasta Kluż-Napoka Emil Boc oraz dyrektor rumuńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Marcel Ioan Boloş. Analizujemy również wnioski z wydanego niedawnego sprawozdania w ramach programu URBACT, dotyczącego sposobów, w jakie władze miejskie mogą przyczynić się do osiągnięcia równości płci w różnych dziedzinach. Ponadto dowiemy się, jak inicjatywa „Czysta energia dla wysp UE” pomaga wyspom samodzielnie wytwarzać zrównoważoną energię.

W sekcji „Waszym zdaniem” przedstawiamy opinie z Czech i z województwa kujawsko-pomorskiego, a także dajemy głos młodym ludziom, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z programem medialnym Youth4Regions. Niezwykle interesujący jest również materiał opisujący sposób, w jaki program państwowej telewizji w Estonii przedstawił korzyści płynące z polityki spójności.

Dowiemy się także, jak programy Interreg zainspirowały Koreę Południową do współpracy z krajami sąsiednimi oraz analizujemy rozprzestrzenianie się populizmu i eurosceptycyzmu. Nie zabraknie stałych sekcji dotyczących instrumentów finansowych i informacji z Portalu Otwartych Danych. Dział projektów odwiedza tym razem Polskę, Włochy i Holandię.

Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

Aktualności