Sztokholm inwestuje w zrównoważony rozwój miejski

Inne narzędzia

 
14/11/2016

Region Sztokholm to najszybciej rosnący obszar metropolitalny i stołeczny w Europie. Na przestrzeni ostatniej dekady liczba ludności regionu wzrastała o 35 000 do 40 000 osób rocznie.

Aby sprostać wymaganiom tak szybkiego wzrostu liczby mieszkańców, konieczne jest budowanie w tym regionie 16 000 nowych mieszkań rocznie, jednak władze postanowiły potraktować to wyzwanie jako okazję do promowania zrównoważonego rozwoju miejskiego. Aby sfinansować inwestycje w miasto ekologiczne, zdrowe, inteligentne, atrakcyjne i niewykluczające sięgnięto po finansowanie z funduszy strukturalnych. 

W ostatnim czasie podjęto decyzję o zainwestowaniu w dwa projekty rozwojowe o łącznej wartości 120 mln SEK, mające wspomagać zrównoważone budownictwo mieszkaniowe: „Grön BoStad Stockholm” i „Sverige bygger nytt”. Projekty te dotyczą kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju miejskiego i są w połowie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej przedsiębiorstw zajmujących się technologiami ekologicznymi przyniesie korzyści dla regionu sztokholmskiego oraz pozwoli promować innowację i zrównoważony rozwój. Władze lokalne uważają też, że niedawno przybyli imigranci oraz obywatele szwedzcy pochodzący z innych krajów mogą stanowić ważne źródło siły roboczej dla rozwijającego się sektora budowlanego. 

Projekt „Grön BoStad Stockholm” posłuży Królewskiemu Instytutowi Techniki i innym partnerom do tworzenia środowisk testowych innowacji w przedsiębiorstwach zajmujących się technologiami ekologicznymi. Celem jest tu stworzenie warunków do rozwijania i stosowania nowych rozwiązań energooszczędnych i niskoemisyjnych dla potrzeb projektów budowlanych w miastach regionu Sztokholm. Prace będą dotyczyć wspomagania i wzmacniania sektora technologii ekologicznych oraz zwiększania świadomości promowanej tematyki wśród klientów, takich jak władze lokalne, administracje regionalne i właściciele nieruchomości. 

Z kolei w ramach projektu „Sverige bygger nytt” szwedzki Państwowy Urząd Pracy we współpracy z kilkoma miejscowościami, administracjami regionalnymi, stowarzyszeniami branżowymi i związkami zawodowymi zajmie się promowaniem szerszej rekrutacji pracowników oraz skuteczniejszym dostarczaniem i dopasowywaniem kwalifikacji potrzebnych w sektorze budowlanym poprzez wykorzystanie kompetencji niedawno przybyłych imigrantów i obywateli szwedzkich pochodzących z innych krajów. Wspomaganiu prac nad wartościami podstawowymi, weryfikacją umiejętności, wsparciem językowym i nauką w miejscu pracy będzie towarzyszyć lepsze dopasowanie pracowników do stanowisk w zawodach szczególnie potrzebnych w sektorze budowlanym. 

Projekty rozwojowe najlepiej dowodzą, że w regionie sztokholmskim dużą wagę przywiązuje się do wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sposób wspomagający spójne inicjatywy strategiczne. Jest to możliwe dzięki koncentrowaniu zasobów, naciskowi na działalność gospodarczą i zatrudnienie, wytwarzaniu synergii poprzez wykorzystanie funduszy oraz stosowaniu nowego modelu finansowania nazwanego „modelem sztokholmskim”.

Nowy model zarządzania pozwala przybliżać politykę spójności do ogólnej polityki rozwoju regionu i dostępnych zasobów na poziomie regionu, przyczyniając się zarazem do większego zaangażowania i wsparcia podmiotów lokalnych formułujących spójne inicjatywy strategiczne oraz zachęcając do przejmowania inicjatywy i odpowiedzialności za podejmowane wysiłki. Dzięki temu region sztokholmski będzie nadal w stanie uruchamiać i realizować duże i ważne projekty, choć udział funduszy strukturalnych w jego budżecie należy do najniższych w Europie. 

Jonas Örtquist — kierownik sekretariatu Partnerstwa Funduszy Strukturalnych, region Sztokholm, Szwecja

Panorama 58: Agenda miejska dla UE

Aktualności