Polityka spójności w praktyce: ocena okresu 2007–2013

Inne narzędzia

 
16/06/2016

Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu, przebywa obecnie w Bułgarii, aby wziąć udział w VII Europejskiej Konferencji Ewaluacyjnej w Sofii, podczas której omawiane są pierwsze wyniki oceny polityki spójności w okresie 2007–2013. „Wiele się wydarzyło podczas tego okresu finansowania. Doświadczyliśmy największego kryzysu finansowego i gospodarczego w historii UE. Powitaliśmy w naszym gronie trzy nowe państwa członkowskie. Wyznaczyliśmy sobie również ambitne cele, które chcemy spełnić do 2020 r. w ramach strategii Europa 2020. Ta ocena pokaże, jak polityka spójności zdołała dostosować się do tych trudnych warunków”, powiedziała komisarz Creţu. „Po przeprowadzeniu oceny będziemy mogli zastanowić się nad przyszłością polityki spójności. Podobnie postąpiliśmy podczas reformowania polityki spójności na lata 2014–2020, gdzie skupialiśmy się na kluczowych obszarach generujących wzrost gospodarczy, takich jak wsparcie dla małych firm lub badania i rozwój. Teraz koncentrujemy się na wprowadzaniu dalszych uproszczeń, zapewnianiu większej elastyczności, wzmacnianiu zdolności administracyjnej oraz na zwiększaniu zwrotu z inwestycji, również w perspektywie ram na okres po 2020 r.”, dodała. W latach 2007–2013 fundusze polityki spójności pomogły w stworzeniu 1 mln miejsc pracy w całej UE i bezpośrednio wspierały niemal 250 000 małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji

Aktualności

Powiązane tematy

Evaluation