Lista wykonawców i beneficjentów

W tej sekcji można znaleźć publikowaną co roku listę wykonawców zamówień udzielanych przez Dyrekcję Regionalną ds. Polityki Regionalnej, a także listę szczegółowych umów na podstawie umowy ramowej. Lista nie obejmuje zamówień, dla których opublikowano osobne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Znaleźć tu można również listę projektów współfinansowanych przez Dyrekcję Regionalną ds. Polityki Regionalnej, w tym nazwy i adresy beneficjentów, a także przedmioty zamówień i kwoty dotacji.

Umowy ramowe

Umów szczególnych 2020 - pdf en

Umów szczególnych 2019 - pdf en

Umów szczególnych 2018 - pdf en

Umów szczególnych 2017 - pdf en

Umów szczególnych 2016 - pdf en

Umów szczególnych 2015 - pdf en

Umów szczególnych 2014 - pdf en

Umów szczególnych 2013 - pdf en

Umów szczególnych 2012 pdf fr

Umów szczególnych 2011 - pdf en

Umów szczególnych 2010 - Szybkie oceny pdf en

Umów szczególnych 2009 - Informatyka pdf fr - Komunikacja pdf fr - Szybkie oceny pdf fr

Ekspert zgodnie z art. 237 rozporządzenia finansowego

2020 - List of experts under CEI 2018/S 066-146033 pdf

2019 - List of experts under CEI 2018/S 066-146033 pdf

2018 - List of experts under CEI 2015/S 053-091748 and CEI 2018/S 066-146033 pdf

2017 - List of experts under Call for expression of interest 2015/S 053-091748 pdf

2016 r. - Lista ekspertów wybranych w ramach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania pdf

Roczna lista wykonawców

Roczna lista wykonawców 2014 pdf

Roczna lista wykonawców 2012 pdf fr

Roczna lista wykonawców 2010 2011/S 83-135716

Roczna lista wykonawców 2009 2010/S 63-092827

Roczna lista wykonawców 2008 2010/S 3-001825

Roczna lista wykonawców 2007 2008/S 60-080921

Roczna lista wykonawców 2006 2006/S 45-046800

Beneficjenci dotacji

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2018 pdf

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2017 pdf

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2016 pdf en

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2015 pdf en

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2014 pdf en

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2013 pdf en

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2012 pdf en

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2011 pdf en

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2010 pdf fr

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2009 pdf fr

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2008 pdf en

Beneficjenci dotacji bezpośrednich 2007 pdf fr

Lista beneficjentów wybranych projektów

NO 2020 CE 16 BAT 012

Call for proposals - Support for information measures relating to the EU Cohesion policy

pdf

NO 2019 CE 16 BAT 117

Call for proposals - Support for information measures relating to the EU Cohesion policy

pdf

NO 2018 CE 16B AT 042

Call for proposals - Support for information measures relating to the EU Cohesion policy

pdf

NO 2017 CE 16B AT 063

Call for proposals - Support for information measures relating to the EU Cohesion policy

pdf

NO 2009 CE 160 AT 085

Zaproszenie do składania wniosków - Komisja Europejska - Projekt pilotażowy DG ds. Polityki Regionalnej "Ogólnoeuropejska koordynacja metod integracji Romów" - Włączenie Romów

Lista wybranych projektów pdf en