Konsultacje w sprawie pokonywania przeszkód w regionach przygranicznych

Konsultacje społeczne dotyczące usuwania przeszkód w regionach przygranicznych dobiegły końca. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej pragnie podziękować wszystkim, którzy wzięli w nich udział.

Wyniki są już dostępne:

Ogółem nadesłano 623 odpowiedzi, które zostały podsumowane w tym sprawozdaniu pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv.

Tutaj można znaleźć infografikę z najważniejszymi wynikami podsumowanymi w sprawozdaniu pdf en.

Poszczególne odpowiedzi można znaleźć tutaj pdf.

Obszar działalności

Temat konsultacji dotyczy przede wszystkim polityki regionalnej i spójności terytorialnej, lecz powiązany jest ze wszystkimi najważniejszymi obszarami działalności (handlem zatrudnieniem, edukacją, transportem, badaniami naukowymi, energią itp.)

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zachęcamy przede wszystkim mieszkańców obszarów przygranicznych (w państwach członkowskich UE oraz na granicy z krajami EFTA-EOG), władze krajowe, regionalne i lokalne, organy międzyrządowe i instytucje pozarządowe, instytucje akademickie, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną.

Czas trwania konsultacji

Od 21.09.2015 do 21.12.2015

Cel konsultacji

Od 25 lat Unia Europejska inwestuje we współpracę transgraniczną za pośrednictwem inicjatywy Interreg, która jest instrumentem finansowym służącym rozwojowi regionalnemu. Choć udało się wiele zrobić, nie wyeliminowano niektórych problemów. Wielu z nich nie da się rozwiązać wyłącznie przy pomocy Interreg.

Dlatego głównym celem tych konsultacji jest zebranie opinii i doświadczeń obywateli, najważniejszych zainteresowanych podmiotów oraz ekspertów, aby uzyskać szeroki ogląd wszystkich problemów transgranicznych i dowiedzieć się, jak wpływają one na sytuację ludzi i firm w regionach przygranicznych.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w internecie. Posłużą też jako dane do badania, którego celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, które pozwolą UE i jej partnerom w złagodzeniu istniejących problemów.

Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć w dokumencie źródłowym PDF.

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi można przesyłać za pomocą opublikowanego online formularza, który jest dostępny w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Kwestionariusz jest dostępny na tej stronie: English German French Bulgarian Czech Danish Greek Spanish Estonian Finnish Hungarian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish.

Chcemy przeprowadzić te konsultacje w sposób uczciwy i przejrzysty. W podsumowaniu końcowym znajdą się tylko te odpowiedzi, które zostały przesłane zgodnie z instrukcjami. Jeśli Państwa organizacja jest zarejestrowana w rejestrze służącym przejrzystości, przy wypełnianiu formularza proszę podać jej numer identyfikacyjny. Państwa odpowiedź zostanie wówczas uznana za stanowisko organizacji, którą Państwo reprezentują.

Odpowiedzi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaliczone – zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką – do kategorii odpowiedzi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji – COM (2002) 704 oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości – działania następcze” – COM (2007) 127 z 21/03/2007 r.). Jeśli Państwa organizacja nie jest jeszcze zarejestrowana, mogą ją Państwo zarejestrować teraz.

Następnie prosimy wrócić na tę stronę i udzielić odpowiedzi jako organizacja zarejestrowana.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie, o ile wyraźnie nie wskazano, że tak się nie stanie. Proszę zapoznać się z oświadczeniem o ochronie danych załączonym do tych konsultacji, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe i nadesłane odpowiedzi.

Kontakt

Odpowiedzialny dział: Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, D2 Europejska współpraca transgraniczna

E-mail: REGIO-CONSULTATION-BORDER-OBSTACLES@ec.europa.eu

Adres pocztowy: DG Regional and Urban Policy, D2 European Cross-border co-operation, BU-1 00/14, B-1049, Bruksela, Belgia

Zobacz odpowiedzi

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi organizacji niezarejestrowanych są publikowane osobno.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

Po zakończeniu konsultacji wyniki zostaną opublikowane na tej stronie.

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności English PDF

Zastrzeżenie prawne

Ten dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i odnosi się tylko do prowadzonych konsultacji. Nie został przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie powinien być uznawany za przedstawiający stanowisko personelu Komisji. Dokument nie ma charakteru rozstrzygającego ani nie jest wyrazem stanowiska Komisji na tematy objęte konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.