Regiostars 2019 - Good support

Inne narzędzia

 
Regiostars 2019 - Good support

02:25 minutes / mp4

Pobierz

Wyobraź sobie Ubera oferującego...sąsiedzkie usługi opiekuńcze. To wartość dodana naszego projektu "Dobre wsparcie". Jest to innowacyjny i partnerski projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych. Z systemu lokalnych usług społecznych można korzystać na komputerze poprzez aplikację internetową, która jest także zintegrowana z aplikacją mobilną, wykorzystującą możliwości techniczne nowoczesnych smartfonów. System jest systemem autonomicznym, który łączy lokalnych użytkowników (gminy, ośrodki pomocy, opiekunów, poradnie, rodziny) bez konieczności korzystania z kosztownego telecentrum.

Data: 09/10/2019

Języki Polish English

Napisy english

Czas trwania 02:25 minutes / mp4

Więcej informacji

RegioStars Awards

Filmy

Powiązane tematy (Filmy)

Zatrudnienie i integracja społeczna