Kryteria zielonych zamówień publicznych dotyczące infrastruktury ściekowej

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/07/2013

W niniejszym dokumencie przedstawiono kryteria UE dotyczące zielonych zamówień publicznych (GPP) zalecane w odniesieniu do projektów z zakresu infrastruktury ściekowej. W towarzyszącym sprawozdaniu dotyczącym kontekstu technicznego przedstawiono pełne szczegółowe informacje na temat powodów, dla których wybrano wspomniane kryteria, oraz odniesienia służące uzyskaniu dalszych informacji. Korzystanie z kryteriów GPP należy postrzegać jako szansę dla instytucji gospodarujących ściekami na budowę i eksploatację infrastruktury ściekowej w sposób przyjazny środowisku.

 

Publications