pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych - podsumowanie wyników internetowych konsultacji społecznych

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 04/04/2016

We wrześniu 2015 r. Komisja przeprowadziła przegląd współpracy transgranicznej, który miał na celu zbadanie przeszkód, z jakimi borykają się mieszkańcy regionów przygranicznych. W ramach przeglądu odbyły się ogólnounijne konsultacje publiczne, których wyniki zostaną opublikowane dzisiaj.

Ankietowani nie tylko zidentyfikowali pozostałe kwestie przygraniczne, lecz także zaprezentowali konkretne pomysły ich rozwiązania, które przedstawiono w tym sprawozdaniu.

Wymieniono pięć przeszkód:

  1. bariery prawne i administracyjne (nieuznawanie kwalifikacji, różnice w systemach podatkowych, ubezpieczeń społecznych i emerytur),
  2. bariery językowe,
  3. utrudniony dostęp fizyczny (brak infrastruktury i zintegrowanych systemów transportu publicznego),
  4. brak współpracy pomiędzy władzami publicznymi nad kwestiami przygranicznymi,
  5. różnice ekonomiczne (różnice w rynkach pracy i płacach, powodujące asymetryczne przepływy).

Ponad 10 mld EUR z funduszy ESI zostanie przeznaczone na inwestycje wzmacniające współpracę transgraniczną w latach 2014–2020.

More information :

Cross-Border Review

Publications