SPRAWOZDANIE dotyczące strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/04/2013

Region Dunaju obejmuje 14 państw (osiem z nich to państwa członkowskie UE). Obszar ten zamieszkuje ponad 100 milionów osób, co stanowi jedną piątą ludności UE. Państwa zlokalizowane w tym regionie różnią się od siebie pod względem potencjału gospodarczego, lecz są one ze sobą ściśle powiązane w ramach regionu i mają możliwość dalszego pogłębienia integracji i osiągnięcia wzrostu gospodarczego.

Region zmienił się pod wpływem ostatnich dwóch rozszerzeń UE, ponadto niedługo do grona państw członkowskich dołączy również Chorwacja. Kolejne pięć państw rozwija w różnych formach swoje polityczne, społeczno-ekonomiczne i sektorowe powiązania z UE. Region ten posiada strategiczne położenie i stanowi łącznik pomiędzy UE i jej sąsiadami, regionem Morza Czarnego, Zakaukaziem i Azją Środkową. Przez region ten przepływa najbardziej międzynarodowa rzeka na świecie, która stanowi jedną z głównych osi transportowych, ważne dorzecze i znany na całym świecie korytarz ekologiczny.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications