SPRAWOZDANIE w sprawie wdrażania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 22/06/2011

Część regionu Morza Bałtyckiego należąca do UE, zamieszkała przez blisko 85 milionów mieszkańców (17 % ludności UE), w pełni wykorzystała wiele możliwości powstałych w wyniku rozszerzenia, zacieśniając integrację w UE i zwiększając spójność regionalną. W rezultacie wzrasta świadomość wspólnych zasobów naturalnych regionu oraz wątłości jego środowiska naturalnego. Niedawny kryzys gospodarczy jeszcze bardziej uwidocznił potrzebę współpracy, która spotkała się z pozytywną reakcją państw regionu.

More information :

Baltic Sea Strategy

Publications