Panorama 61: Polityka spójności sięga w przyszłość

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/06/2017

Najnowsze wydanie magazynu Panorama to numer specjalny poświęcony polityce spójności po 2020 r. Odbywające się w dniach 26-27 czerwca w Brukseli Forum Spójności stanowić będzie istotny etap w tym procesie. Polityka spójności powinna uwzględniać trudne wyzwania związane z budowaniem gospodarki europejskiej, która sprzyja włączeniu społecznemu oraz konkurencyjności i jest bardziej odporna. Ponadto w polityce tej należy uwzględnić wątpliwości wskazane w białej księdze w sprawie przyszłości Europy, dotyczące wartości dodanej strategii polityki UE, subsydiarności oraz rozbieżności między obiecanymi działaniami a ich realizacją. Na łamach magazynu wypowiadają się przedstawiciele instytucji unijnych, rządów poszczególnych krajów, samorządów, szeregu stowarzyszeń i uczelni wyższych, próbując ocenić nastroje społeczne dotyczące przyszłości tej kluczowej unijnej polityki. 

W numerze kilkukrotnie podnoszona jest kwestia strategii dotyczących inteligentnej specjalizacji; wiele osób podkreśla ich znaczenie oraz potrzebę kontynuacji ich rozwoju. Przedstawiamy też kluczowe wyniki najnowszego badania Eurobarometru dotyczącego świadomości i postrzegania polityki regionalnej wśród obywateli, podajemy zarys danych na temat PKB zwartych w przygotowywanym VII sprawozdaniu dotyczącym spójności oraz przyglądamy się tematom przewodnim tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Na koniec przybliżamy historie opowiedziane przez młodych wolontariuszy pracujących w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Publications