Panorama 60 : Bułgaria i Rumunia świętują 10-lecie członkostwa w UE

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 31/03/2017

Pierwsze wydanie naszego magazynu w 2017 r. zapowiada podwójną uroczystość — Bułgaria i Rumunia 10 lat temu przystąpiły do UE, a od tamtej pory wiele się zmieniło. W Panoramie przyjrzymy się bliżej korzyściom uzyskanym przez te kraje i ich obywateli dzięki wejściu do Unii. W naszym rozszerzonym artykule koncentrujemy się na zachodniej Grecji, czyli regionie z ogromnym potencjałem, wspieranym dzięki funduszowi polityki spójności, w ramach którego realizowana jest strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Z najnowszego sprawozdania wynika, że kraje muszą ze sobą współpracować, jeśli chcą sprostać globalnym wyzwaniom, które przecież nie znają granic. Cztery strategie makroregionalne mogą zmienić tę sytuację, gdyż wspierają wspólny wysiłek krajów zarówno z UE, jak i spoza niej, dążących do rozwiązania problemów przekrojowych.

W wywiadzie z dr Ianem Borgiem, maltańskim sekretarzem parlamentarnym ds. prezydencji w UE w 2017 r. oraz funduszy unijnych, rozmawiamy o tym, jak przebiega przewodnictwo Malty w UE i co kraj ten zyskał dzięki wsparciu polityki spójności.

W numerze publikujemy też artykuł na temat nowej udoskonalonej metody sporządzania wyceny dla dużych projektów, a oprócz tego pokażemy, jak Polska w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości finansowania UE.

Dział „Waszym zdaniem” poświęcony jest materiałom z Danii, Estonii i Łotwy, a prezentacja zdjęć przedstawia projekt obejmujący trzy regiony Belgii.

Publications