Panorama 59: Wkład UE wzmacnia globalny program rozwoju miast ONZ

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/12/2016

Witamy w Panoramie w wydaniu na zimę 2016 r. W tym wydaniu komisarz Corina Creţu dokonuje bilansu osiągnięć w 2016 r. i omawia wyzwania, z którymi trzeba się będzie zmierzyć w 2017 r. Główny artykuł tego wydania jest poświęcony udziałowi UE w zorganizowanej niedawno w Quito (Ekwador) konferencji Habitat III, która umożliwiła uczestnikom z całego świata wymianę doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Opisujemy również przeprowadzony z sukcesem tegoroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast, prezentujemy główne wyniki oceny ex-post za okres finansowania 2007–2013, a także omawiamy przyszłość strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Szczegółowa relacja na temat jednego z regionów w tym wydaniu jest poświęcona nowo utworzonemu francuskiemu regionowi Grand Est i obejmuje wywiad z prezydentem regionu oraz przykłady najnowszych udanych projektów. Natomiast w dziale „Waszym zdaniem” swoje opinie przedstawili rozmówcy z Polski, Włoch, Rumunii oraz Holandii.

W dziale poświęconym projektom opisaliśmy przedsięwzięcia z Grecji i z Holandii, zaś rozszerzony artykuł przybliża ze szczegółami projekt z dziedziny żeglugi w regionie południowego Bałtyku. Do tego wydania załączyliśmy również plakat z najlepszymi pracami zgłoszonymi do konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie”.

Publications