Panorama 55: realizowanie polityki inwestycyjnej UE

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/12/2015

Najnowsze, zimowe wydanie magazynu Panorama jest już dostępne online. W głównym artykule szczegółowo opisano wkład polityki regionalnej w realizację głównych priorytetów UE na lata 2014–2020. Za pomocą infografik, opisania przykładowych projektów i wywiadu z komisarz Coriną Creţu wyjaśniono, jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne pomagają w wielu różnych obszarach, od zatrudnienia po badania naukowe i migrację. 

W ramach naszej serii wywiadów z przedstawicielami władz regionalnych rozmawialiśmy z Jane Hutt, minister finansów i przedsiębiorstw publicznych Walii, oraz z Tomisławem Donczewem, wicepremierem Bułgarii, na temat znaczenia funduszy UE we wzmacnianiu gospodarek ich krajów. W dalszej części magazynu zaprezentowaliśmy laureatów tegorocznej nagrody RegioStars i trzy najlepsze zdjęcia zgłoszone do konkursu fotograficznego Europa w moim regionie. Ponadto przedstawiliśmy profil Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN), wytłumaczyliśmy rolę Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) i przyjrzeliśmy się bliżej temu, jak fundusze UE pomagają Europie poradzić sobie z kryzysem migracyjnym. Z kolei dział „Waszym zdaniem” zawiera teksty autorów z Polski, Danii, Finlandii i Czech. 

W magazynie jak zawsze można znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej Unii Europejskiej.

Publications