Panorama 48: Polityka spójności na lata 2014-2020 -Wdrażanie polityki spójności nabiera rozpędu

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 14/02/2014

W zimowym wydaniu magazynu Panorama głównym tematem jest zreformowana polityka spójności na lata 2014–2020 i jej znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron.W wywiadzie na wyłączność przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, przedstawia, jak zreformowana polityka spójności przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

W powiększonym dziale „Waszym zdaniem” czytelnicy włączają się do debaty, w której przedstawiciele państw członkowskich, regionów i organizacji z całej Europy wyrażają swoje opinie na temat reformy i nadzieje na nowy okres finansowania.

Ponadto w tym wydaniu magazynu przedstawiamy kluczowe punkty reformy i priorytety tematyczne, opisujemy proces zatwierdzania budżetu z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, informujemy, jak ubiegać się o dofinansowanie oraz prezentujemy strategie komunikacyjne i zobowiązania.W magazynie jak zawsze można znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej UE.

Publications