Panorama 45 - Zrzeszanie społeczności

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2013

Głównym tematem tej edycji jest kluczowa rola polityki spójności w przywracaniu wzrostu gospodarczego Europy. Polityka spójności stanowi ważny obszar inwestycji budżetu unijnego. Jej celem jest zwiększenie wzrostu i konkurencyjności dzięki wykorzystaniu potencjału ukrytego w regionach. W przyszłości polityka spójności będzie wspierać realizację celów strategii Europa 2020 oraz umożliwi zrównoważone inwestowanie poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych, państwowych i regionalnych.

W tym wydaniu przeczytamy też o unijnym programie PEACE, którego zamierzeniem jest doprowadzenie do pojednania podzielonych społeczności w Irlandii Północnej i w rejonie przygranicznym Irlandii, jak również artykuł o kluczowej roli miast – siły napędowej gospodarki europejskiej. Komisja Europejska opracowała niedawno wyczerpujący zbiór dobrych praktyk w rozwoju obszarów miejskich zawierający szczegółowe opisy zrealizowanych projektów, który stanowić może inspirację dla miast, organów zarządzających i innych zainteresowanych stron.

Publications