Panorama 44 - Inteligentna specjalizacja, Stymulator przyszłego rozwoju gospodarczego regionów europejskich

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2012

W Internecie jest już dostępne zimowe wydanie magazynu Panorama, którego hasłem przewodnim jest tym razem inteligentna specjalizacja. Strategiom inteligentnej specjalizacji jako czynnikom stymulującym regionalny wzrost gospodarczy poświęcony został sześciostronicowy artykuł, w którym dokonano analizy pojęć i możliwości związanych z inteligentną specjalizacją, omówiono pomoc udzielaną przez Platformę S3 oraz przedstawiono sprawozdanie z warsztatów zorganizowanych przez Komisję Europejską w Bari we wrześniu 2012 r. Celem tych warsztatów była pomoc włoskim regionom w przygotowaniach do realizacji strategii inteligentnej specjalizacji w okresie programowania 2014–2020.

Kolejnym tematem numeru jest udzielony specjalnie dla Panoramy wywiad z polską minister rozwoju regionalnego, Elżbietą Bieńkowską, która przedstawia poczynione przez Polskę od chwili przystąpienia do UE w 2004 r. postępy w dziedzinie infrastruktury, tworzenia miejsc pracy i stymulowania wzrostu gospodarczego. Minister przewiduje również zwiększenie w najbliższym okresie programowania nakładów na badania i rozwój, uzyskiwanie zrównoważonej energii oraz rozwiązania transportowe.

W zimowym wydaniu Panoramy można także znaleźć analizę wyników najnowszego badania Eurobarometru zatytułowanego „Perspektywa regionalna”. Okazuje się, że są one zaskakująco pozytywne w odniesieniu do jakości życia i przyszłych oczekiwań. Przedstawiono również zwycięzców konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie” oraz dołączono wkładkę z mozaiką złożoną z niektórych nadesłanych prac.

W numerze można również przeczytać o kolejnej edycji konkursu Regiostars 2014, zapoznać się z prezentacjami różnych projektów pomyślnie zrealizowanych na obszarze UE oraz znaleźć wiele innych ciekawych informacji.

Publications