Panorama 42 - Współpraca w ramach polityki spójności - Wzmacnianie realizacji tej podstawowej zasady

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

Podstawą udanego wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych jest partnerstwo z podmiotami lokalnymi na różnych szczeblach planowania, realizacji i oceny programów. Aby uzyskać maksymalne korzyści i zapewnić najskuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych niezbędne jest skuteczne wykorzystanie i zintegrowanie doświadczenia różnych partnerów.

Publications