Panorama 37 - Strategia EU na rzecz regionu naddunajskiego - zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2011

Dunaj, druga najdłuższa rzeka Europy o długości około 2 850 km, łączy Czarny Las z Morzem Czarnym i przepływa przez dziesięć krajów, a kolejne cztery leżą u jej dorzecza. Rzeka, która zasila elektrownie wodne, stanowi ogólnoeuropejski korytarz transportowy, a także dom wielu najrzadszych w Europie gatunków, spełnia wymagające role często ze sobą sprzeczne, przy czym zmiany polityczne, które nastąpiły w regionie, miały własny wpływ na sposób realizacji wyzwań, z jakimi się boryka.

Publications