Panorama 29 - Kreatywność i innowacje - Stymulacja konkurencyjności w regionach

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2009

2009 – Europejski Rok Kreatywności i Innowacji ma na celu zmianę sposobu myślenia na temat znaczenia kreatywności i innowacji oraz ich możliwego wkładu w rozwój osobisty, ekonomiczny i społeczny. Pojęcie jest szerokie, a słowa trudne do zdefiniowania. I, mimo że temat przyciąga coraz większe grono badaczy, na chwilę obecną wyniki nadal trudno jest zmierzyć. Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że – jeśli UE chce utrzymać swoją konkurencyjność i promować wartości wyznawane przez państwa członkowskie – dziedzina ta wymaga dalszych działań.

Publications