Opracowanie metodyki sluzacej do monitorowania wdrazania „Europejskiego kodeksu dobrego postepowania w zakresie udzielania mikrokredytów” przez podmioty udzielajace mikrokredytów – Ostateczna metodyka dla osób oceniajacych

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period :
Date : 02/09/2013

Niniejszy dokument przedstawia metodykę służącą do monitorowania wdrażania „Europejskiego kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytow” (zwanego dalej „odeksem”) przez podmioty udzielająe mikrokredytow (zwane dalej „redytodawcami”). Metodyka ta skierowana jest przede wszystkim do osob oceniająych, lecz moż rownieżbyćprzydatna dla personelu technicznego podmiotow udzielająych mikrokredytow. Głwnym jej celem jest dokonanie jasnego i kompleksowego przegląu procesu oceny, od złżnia wniosku o stwierdzenie zgodnośi z kodeksem, przez wydanie decyzji w tej sprawie po udzielenie wsparcia po jej wydaniu, oraz zapewnienie szczegołwych wytycznych dotycząych oceny stosowania i zgodnośi punktow.

More information :

JASMINE - European Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Publications