Wytyczne dotyczace okreslania korekt finansowych dla wydatków wspólfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójnosci w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczacych zamówien publicznych.

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Niniejsza informacja ma na celu ustalenie wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dla wykrytych nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów wspólnotowych dotyczących udzielania zamówień publicznych, współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresach programowania 2000–2006 i 2007–2013.

Publications